بوم سرمایه


اگر به دنبال جذب سرمایه گذار هستید، میتوانید از طریق این سرویس مستندات خود را برای کنسرسیوم سرمایه گذاری نوآفرین ارسال نمایید. پس از بررسی درخواست شما، اطلاعات شما را در اختیار سرمایه گذاران این کنسرسیوم قرار خواهد گرفت تا با تیم و ایده شما جهت سرمایه گذاری آشنا شوند. فرآیند برقراری ارتباط سرمایه گذار و صاحب ایده و کسب و کار در پس از اعلام آمادگی سرمایه گذاران در ادامه از طریق این سامانه صورت می پذیرد.