استعلام گواهی نامه

لطفا رایانامه، کد نوآفرین یا نام مرکز مورد نظر خود را برای استعلام گواهینامه صادر شده در کادر زیر وارد نمایید

گواهی های صادر شده براساس مراکز تأیید شده توسط کارگروه تبصره ماده 10 آیین نامه حمایت از کسب و کارهای نوپا(طرح نوآفرین) قابل استعلام می باشد. طبق ماده 10 آیین نامه مذکور مراکز دارای کد نوآفرین و گواهی می توانند نسبت به دریافت کد کارگاهی از سازمان تأمین اجتماعی و کد مودی از سازمان امور مالیاتی برای شرکت های مورد حمایت خود اقدام نمایند.
*گواهینامه ها بدون کد نوآفرین فاقد اعتبار هستند و مراکز می بایست در اولین فرصت نسبت به ثبت نام در سامانه ایران نوآفرین و دریافت کد اقدام نمایند.

موضوع ماده 10 آیین نامه حمایت از کسب و کارهای نوپا:
ماده 10- در صورتی که شرکت‌های مورد حمایت ساکن مراکز رشد، فضاهای کار اشتراکی و شتاب‌دهنده‌ها باشند، سازمان‌های امور مالیاتی کشور و تامین اجتماعی مکلفند نسبت به تخصیص شناسه (کد)های مودی و کارگاهی اقدام نمایند. صدور هرگونه مفاصا حساب شناسه (کد)های مزبور با رعایت قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
تبصره- فهرست مراکز رشد، فضاهای کار اشتراکی و شتاب‌دهنده‌ها توسط کارگروهی مرکب از وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و سازمان‌های امور مالیاتی کشور و تامین اجتماعی اعلام می‌شود.

ردیف نام ایمیل آدرس شماره گواهی شماره تماس کد نوآفرین دانلود گواهی